Missie

Cordial is een toonaangevende, winstgenererende wereldspeler in de ontwikkeling, productie en levering van (veelal maatwerk) kwaliteitslijmen voor de papier- en kartonindustrie. Cordial streeft daarbij naar het aangaan van lange termijn partnerships met klanten op basis van kwalitatief hoogwaardige bio-based lijmen en een excellente service. Cordial hecht er daarbij waarde aan om haar doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren.

Visie

Om een serieuze speler te kunnen blijven, wil Cordial tot de top 3 behoren in de regioā€™s waarin ze actief is om daarmee de continuĆÆteit van de onderneming te waarborgen. Daarbij verwacht Cordial dat zowel haar Triple A klanten als overige stakeholders (medewerkers, aandeelhouders, overheden, community) steeds meer belang zullen hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat het bestaansrecht uiteindelijk slechts weggelegd zal zijn voor die bedrijven die duurzaam kunnen produceren. Vanuit de missie zoekt Cordial daarom voortdurend naar evenwicht tussen welzijn, natuur en economie (People, Planet, Profit). Cordial streeft ernaar deze waarden door continue innovatie te optimaliseren, zonder de balans ertussen te verliezen.

Cordial: ā€˜Ontstaan uit ambitie, gebouwd op kennis en kunde, gedragen door innovatieā€™.

Tanne Bosker
Tanne BoskerOprichter