Missie

Cordial is een toonaangevende, winstgenererende wereldspeler in de ontwikkeling, productie en levering van (veelal maatwerk) kwaliteitslijmen voor de papier- en kartonindustrie. Cordial streeft daarbij naar het aangaan van lange termijn partnerships met klanten op basis van kwalitatief hoogwaardige bio-based lijmen en een excellente service. Cordial hecht er daarbij waarde aan om haar doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren.

Lijmen lab